www.4runner.lu

Réidener Wanterlaf asbl

Lafen am Kanton Réiden

NOS DONS:  2007-2019                 total: 172442.- Euros  

 

2019 Trisomie21 Lëtzebuerg 10013.-
       
2019 Télévie 10013.-
       
2018 Wonschkutsch 1000.-
       
2018 Trisomie21 Lëtzebuerg 9012.-
       
2018 Télévie 9012.-
       
2017 Fondation Kriibskrank Kanner 1000.-
       
2017 Trisomie21 Lëtzebuerg 9011.-
       
2017 Télévie 9011.-
       
2016 Make a wish 1000.-
       
2016 Trisomie21 Lëtzebuerg 10010.-
       
2016 Télévie 10010.-
       
2015 Rahna - Muppen ënnerstëtze Leit am Rollstull 1000.-
       
2015 Trisomie21 Lëtzebuerg 10000.-
       
2015 Télévie 10000.-
       
2014 Ile aux Clowns 1000.-
       
2014 Trisomie21 Lëtzebuerg 9000.-
       
2014 Télévie 9000.-
       
2013 Fondation Kriibskrank Kanner 1000.-
       
2013 Luxrollers 1500.-
       
2013 Trisomie21 Lëtzebuerg 7500.-
       
2013 Télévie 7500.-
       
2012 Fondation Kriibskrank Kanner 1000.-
       
2012 HMC Réiden "ASBL op der Schock" 1000.-
       
2012 Trisomie21 Lëtzebuerg 5800.-
       
2012 Télévie 2200.-
       
2011 Trisomie21 Lëtzebuerg 4000.-
       
2011 Télévie 4000.-
       
2010 Trisomie21 Lëtzebuerg 3650.-
       
2010 Télévie 3650.-
       
2009 Télévie 4200.-
       
2008 Télévie 3600.-
       
2007 Télévie 2750.-
       

Sponsoring Principal Réidener Wanterlaf:

 

Assurance Foyer Pit Mangen

 

Links:

Commune de Redange
Atert-Lycée
Réidener Schwëmm