www.4runner.lu

Réidener Wanterlaf a.s.b.l - update: 07.05.2019

 Cover

No Waste

Nächsten Rendez-vous:

Réidener Wanterlaf 2020
                                                                     email: wanterlaf@pt.lu

Lafen a Walken fir e gudden Zweck ... pour la bonne cause

Grousse Merci un 1567 Leefer a Walker um Wanterlaf 2019

Video Wanterlaf 2019 um "Fernseh aus dem Norden" 

Nordliicht TV

 

Compte bancaire Réidener Wanterlaf asbl:
IBAN:  LU70 0030 4108 8431 1000  (BGLLLULL)   

                             

Evolution des participants au Réidener Wanterlaf depuis 2007:

2007 2008 2009 2010 2011 2012
687 812 911 967 1027 1194
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1422 1648 1517 1489 1235 1499
2019          
1567          
 

NEWS

Aschreiwungen fir den Aischdall-Trail
ab dem 15ten Mée

Bei eis am Eck:
Restaurant
Bar/Terrasse

  Le Mazzo

 

Sponsoring Principal Réidener Wanterlaf:

 

Cactus Réiden

Assurance Foyer Pit Mangen

Bäcker Jos & Jean-Marie

Maison Kirsch

De Grenge Jeannot